Chính sách bảo mật

chungcusaigonmia Bảo mật thông tin của người dùng trên website luôn là nhiệm vụ của chúng tôi. Vì vậy những thông tin mà chungcusaigonmia đề cập dưới đây sẽ giúp người sử dụng có thêm thông tin về chính sách bảo mật về website của chúng tôi

1. Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là: chungcusaigonmia.com.vn

2. Thông tin người dùng mà chúng tôi thu thập là

  • Bình luận của người dùng: Những bình luận của bạn trên trang web này sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (tên, email) để phục vụ cho công việc chống thư rác và tránh các thư xấu . Các nội dung trên bình luận của các bạn cũng sẽ được thu thập.
  • Các thông tin về Internet truyền thông (IP address, speed, browser and use device, ….) cũng sẽ được lưu trữ để phục vụ cho quá trình phân tích trang web.
  • Các tệp thông tin mà người dùng tải lên trên website của chúng tôi.

3. Thông tin được chúng tôi thu thập để

  • Xây dựng và cập nhập trang web trở nên thân thiện hơn với người dùng
  • Trú trọng vào phát triển những nội dung mà người dùng quan tâm
  • Cập nhập cải thiện trang web về mặt kỹ thuật (trang web tốc độ, giao diện, …)
  • Kịp ngăn chặn thư rác và hoạt động không đúng trên trang web
Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng thông tin người dùng trên trang web vào bất kỳ mục tiêu nào khác với mục tiêu trên.

4. Ai có thể tiếp cận thông tin người dùng trên trang web?

Đội ngũ phát triển website chungcusaigonmia.com.vn

5. Thông tin người dùng được lưu giữ trong vòng

Sử dụng vô thời hạn