Cận bao nhiêu độ thì miễn nghĩa vụ quân sự

can bao nhieu do thi mien nghia vu quan su

Mọi công dân là nam đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cần thực hiện của một công dân đối với đất nước. Đối với lực lượng quân này cần chú ý phải tuyển chọn kỹ lưỡng đạt nhiều tiêu chí phù hợp, đặc biệt là về … Đọc tiếp